City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

دسترسي معلولان به مسير هاي اصلي شهر تامين مي شود (1395/09/13)

دکتر محمد باقر قاليباف، شهردار تهران صبح امروز در نشست صميمي با مديران سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه معلولان، ضمن تبريک 13 آذر به عنوان روز جهاني معلولان، ابراز داشت: ساختار شهرداري هاي ايران با عموم کشورها متفاوت است چنانچه در ساير کشورها عمدتا شهرداري ها به معناي واقعي براي امورات شهر به صورت يکپارچه تصميم گيري مي کنند اما از روز شکل گيري بلديه تا کنون اين چالش و محدوديت ها در شهرداري هاي کشور ما وجود دارد.
دسترسي معلولان به مسير هاي اصلي شهر تامين مي شود

به گزارش بزنيم بيرون ، وي تاکيد کرد: البته اين موضوع دليل نمي شود که ما مسئوليت هاي اسلامي، انساني و حقوقي خود را نسبت به اين امر مهم به فراموشي بسپاريم؛ همانطور که اولين اقدام ما درباره معلولان در دي ماه سال 84 و تنها چهار ماه پس از آغاز اين دوره مديريتي شهرداري تهران صورت گرفت و از همان زمان دغدغه معلولان، دغدغه ما نيز بوده است.

شهردار تهران در ادامه با اشاره به سرانه هر کدام از شهروندان تهراني از يارانه هاي خدماتي، عنوان داشت: وقتي به سرانه هر شهروند بر اساس هزينه اي که در طول يک سال انجام مي دهيم نگاه مي کنيم، شاهد هستيم که مجموعه معلولان به دلايل متفاوت نمي توانند از خدماتي که بقيه مردم شهر بهره مند هستند، استفاده کنند؛ کما اينکه اين جزو حقوق قطعي و اوليه آنها محسوب مي شود. 
دکتر قاليباف افزود: در اين شهر پارک ها، امکانات و مراکز تفريحي فراواني وجود دارد که بخش قابل توجهي از معلولان از استفاده از اين امکانات محروم هستند. حتي در حوزه حمل و نقل عمومي نيز همه مردم از يارانه مربوط به حمل و نقل برخوردارند اما بخش قابل توجهي از معلولان، خصوصا افرادي که داراي معلوليت شديد هستند از بخش عمده اي از اين خدمات محروم مي شوند.
وي تاکيد کرد: به منظور برطرف کردن اين مشکل در بودجه سال آينده به گونه اي برنامه ريزي خواهيم کرد تا بتوانيم بر اساس سرانه افراد، درصدي را به صورت برنامه ريزي شده براي حوزه معلولان اختصاص دهيم. 
شهردار تهران عنوان داشت: البته هدف از اين کمک از نوع کمک هاي نقدي ناچيزي که بهزيستي به صورت ماهانه به معلولان واريز مي کند نيست، بلکه اين ظرفيتي است که بر اساس آن مي توانيم به صورت برنامه ريزي شده به شهروندان معلول توجه کنيم؛ هرچند که معتقديم حتما بايد سرانه بيشتري هم نسبت به افراد سالم به آنها تعلق بگيرد. 
دکتر قاليباف در ادامه تاکيد کرد: در حوزه سلامت نيز بايد به معلولان توجه جدي داشته باشيم که اين نيازمند همراهي سازمان هاي مردم نهاد است تا کار را به صورت مشترک با هم انجام دهيم؛ به اين ترتيب مي توان خدمات اداره کل سلامت شهرداري تهران را با اولويت حوزه پيشگيري و آموزش هاي لازم اختصاص داد. در اين زمينه بر اساس هماهنگي هايي که با وزارت بهداشت و درمان صورت گرفته مي توان اين کار را به صورت عملياتي تر در شهر تهران دنبال کرد تا به الگويي براي ساير شهرها تبديل شود.
وي  در ادامه به موضوع نصب بالابر در منازل افراد داراي معلوليت جسمي شديد اشاره کرد و گفت: تا کنون نزديک به 200 دستگاه بالابر در منازل معلولان نصب شده است و در موارد باقي مانده نيز مشکلات حقوقي بين ساکنان مجتمع مسکوني و معلولان وجود داشته که در تلاش براي حل اين موضوعات هستيم.
شهردار تهران همچنين بر ضرورت توجه به دسترس پذيري معلولان تاکيد کرد و گفت: با توجه به شناسايي هاي  صورت گرفته درباره معلولان در شهر تهران، شهرداران نواحي مکلف هستند تردد آن ها را در اولويت قرار دهند تا معلولان از جلوي درب منزل خود تا رسيدن به راه اصلي دچار مشکل نباشند و بتوانيم مسير آن ها را مناسب سازي کنيم. به اين ترتيب در جايي که نمي توانيم مناسب سازي  همه شهر را انجام دهيم، مي توانيم مسير دسترسي معلولان از درب منزل خود به خيابان اصلي را تامين کنيم. البته در کنار اين موضوع کار مناسب سازي محيط هاي شهري براي دسترس پذيري معلولان را نيز پيگيري مي کنيم .
دکتر قاليباف به شکل گيري سامانه ويژه حمل و نقل معلولان در شهر تهران نيز اشاره کرد و گفت: بحث حمل و نقل معلولان در اولويت کاري قرار گرفته است و حتما اين سامانه را تقويت مي کنيم. پيش از اين نخستين تجربه در حوزه حمل و نقل معلولان در 10 سال پيش آغاز شد و سپس به سمت شکل گيري اين سامانه حرکت کرديم؛ اما هم اکنون وقت آن فرا رسيده است که سامانه حمل و نقل معلولان را نيز به گونه ديگري ارتقا دهيم.
دکتر قاليباف ابراز داشت: تقويت حمل و نقل معلولان از بحث هاي اولويت دار به شمار مي رود و در اين زمينه نيز مي توانيم از محل سرانه معلولان در خريد تجهيزات خاص آن ها کمک کنيم.  همانطور که در حال حاضر نيز در خريد اتوبوس هاي حمل و نقل شهري، سهميه هاي مربوط به خودروهاي معلولان را در نظر گرفته ايم تا برخي از اين دستگاه ها خاص تردد معلولان باشد.
شهردار تهران در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع احداث مراکز توانبخشي ويژه معلولان در شهر تهران اشاره کرد و گفت: پيش از اين مکان يابي هاي مورد نياز به منظور احداث پنج مرکز در پنج نقطه شهر تهران صورت گرفت و مجموعه قمر بني هاشم (ع) در جنوب شرقي شهر نيز احداث شد تا الگوها روشن شود. اين مجموعه طبق استاندارد جهاني ساخته شده و با پيشرفته ترين کشورها از نظر امکانات، تجهيزات و نوع ساخت قابل قياس است؛ در ادامه نيز در حوزه بهره براري بايد توجه ويژه اي صورت گيرد تا بتوانيم خدمات بهتري را به جامعه معلولان ارايه کنيم.
وي بر ضرورت تغيير نگاه ها براي حل مسايل تاکيد کرد و عنوان داشت: بر اساس نيازهاي موجود و جغرافيايي حضور معلولان در شهر تهران مي توانيم زمين هايي را در اختيار بگذاريم تا با کمک خيران، مراکزي براي توانبخشي معلولان احداث شود.  اين امکان وجود دارد که هر چه سريع تر اين کار را انجام دهيم و اهميت آن را از توسعه مساجد و سراي محلات نيز کمتر نمي دانيم .
دکتر قاليباف در ادامه عنوان داشت: حضرت امام (ره) همواره تاکيد داشتند کاري که مردم مي توانند انجام دهند، بايد به آنها واگذار شود و اجازه دهيم مردم کار خودشان را در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ... انجام دهند؛ در جايي که مردم نتوانستند کاري انجام دهند، مجموعه دولت مردان بايد به کمک مردم بيايند. 
شهردار تهران ادامه داد: روزي که توفيق خدمت در شهرداري تهران را پيدا کردم، بر ضرورت تبديل شهرداري تهران از سازمان خدماتي به نهاد اجتماعي تاکيد داشتيم تا تغيير نگرش در مجموعه کاري سازماني مثل شهرداري صورت گيرد؛ اگر در آغاز کار مي خواستيم صرفا به سمت کارهاي اجتماعي برويم، مردم از ما نمي پذيرفتند از اين رو اول بايد کارهايي را در اولويت انجام مي داديم که اعتماد مردم شکل بگيرد؛ البته اين اقدامات در خور شان مردم نيست اما زير ساخت هايي که در اين دوره در شهر تهران ايجاد شده به اندازه 45 درصد زير ساخت هاي کل تاريخ بلديه تهران است. 
وي ادامه داد: ممکن است ما در شهرداري تهران در حوزه حقوقي، حداقل وظيفه را در زمينه معلولان داشته باشيم اما از جهت حقيقي، انساني شهروندي اين وظيفه را به دوش خود احساس مي کنيم و از روز اول نيز به اين موضوع توجه کرده ايم؛ در اين سال ها نيز سازمان هاي مردم نهاد احساس کرده اند که شهرداري در کنار آنها قرار دارد.
دکتر قاليباف افزود: هم اکنون شهر تهران در حوزه زير ساخت ها به نقطه اي رسيده که هر چقدر بخواهيم اين زير ساخت ها را اضافه کنيم، ديگر کيفيت زندگي در شهر از بعد مادي و معنوي ارتقا پيدا نخواهد کرد. به همين منظور از دو سال قبل تاکيد داريم که اگر ارتقاي فرهنگي و ارتقاي حوزه هاي اجتماعي را پيدا نکنيم، هرگونه هزينه کردن در حوزه هاي زير ساختي براي ما آرامش و آسايش نخواهد آورد. 
وي ابراز داشت: در حال حاضر حدود 10 درصد جمعيت اين شهر را افرادي تشکيل مي دهند که از يک معلوليت ضعيف تا معلوليت شديد و نسبتا شديد دارند؛ البته در اين شهر خانوار هاي بسيار برخوداري هم هستند که بخش عمده اي از آنها تمايل دارند از روي وظيفه اسلامي و انساني خود، به خانواده هاي کمتر برخوردار کمک کنند به همين جهت اگر بتوانيم به درستي اين مکانيزم را به مردم معرفي کنيم، هيچ مشکلي سر راه ما باقي نخواهد ماند
شهردار تهران در ادامه بر بسيح تمامي سازمان هاي مردم نهاد تاکيد کرد تا بر اساس آن اطلاع رساني درستي به جهت ساخت مراکز توانبخشي معلولان صورت گيرد و شهرداري تهران نيز زمين مورد نياز براي احداث اين مراکز را تامين کند.
دکتر قاليباف ادامه داد: ما بايد اجازه دهيم مردم کارشان را انجام دهند در اين مسير به آن ها کمک کنيم؛ به همين جهت پس از اختصاص زمين هاي مورد نياز براي مراکز توانبخشي معلولان، بسياري از موضوعات در حوزه احداث مراکز، تامين تجهيزات، امکانات و حتي دارو هاي مورد نياز از سوي خود مردم و خيران انجام خواهد شد.

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها