City Id =1

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

امامزاده

 • امامزاده سيد رضا (ع)
  (71 رای)


  امامزاده سیدرضا از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) در جنوب تهران روستای علی‌آباد قجر واقع شده است.

  0 دیدگاه 3831 بازدید
 • امامزاده علي اکبر (ع) چيذر
  (51 رای)


  امامزاده علی اکبر امامزاده‌ای مدفون در چیذَر است که در مناسبت های مذهبی برای برگزاری انواع مراسم های مذهبی مورد استفاده متدینین این منطقه قرار می گیرد.

  0 دیدگاه 14101 بازدید
 • آرامگاه امام زاده زنجيري (ع)
  (66 رای)


  آرامگاه امام زاده زنجيری (ع) در نزديكي مسجد نصيرالملك در خیابان لطفعلی خان زند واقع شده است.

  0 دیدگاه 1597 بازدید
 • امامزاده شاهزاده محمد (ع)
  (28 رای)


  آرامگاه امام زاده شاهزاده محمد (ع) از فرزندان امام موسي كاظم (ع) در محله قديمي قصرالدشت شیراز قرار دارد.

  2 دیدگاه 1807 بازدید
 • امامزاده جعفر بن فضل (ع)
  (53 رای)


  امامزاده جعفر بن فضل (ع) (سید تاج الدین غریب) از بقاع متبرك شیراز است که در بلوار سيبويه واقع شده است.

  0 دیدگاه 2002 بازدید
 • امام زاده شرف الدين ابراهيم (ع)
  (27 رای)


  آرامگاه امام زاده شرف الدين ابراهيم (ع) در جانب شرقي مسجد جامع عتيق شيراز و در بقعه اي كه ساخته بود، قرار دارد.

  0 دیدگاه 2171 بازدید
 • امام زاده عزالدين اسحاق (ع)
  (29 رای)


  بقعه امام زاده عزالدين اسحاق در قبرستان مسجد جامع عتيق شيراز قرار دارد.

  0 دیدگاه 4186 بازدید
 • امام زاده عزالدين اسحاق (ع)

  بقعه امام زاده عزالدين اسحاق در قبرستان مسجد جامع عتيق شيراز قرار دارد.

  0 دیدگاه 4186 بازدید
 • امام زاده شرف الدين ابراهيم (ع)

  آرامگاه امام زاده شرف الدين ابراهيم (ع) در جانب شرقي مسجد جامع عتيق شيراز و در بقعه اي كه ساخته بود، قرار دارد.

  0 دیدگاه 2171 بازدید
 • امامزاده جعفر بن فضل (ع)

  امامزاده جعفر بن فضل (ع) (سید تاج الدین غریب) از بقاع متبرك شیراز است که در بلوار سيبويه واقع شده است.

  0 دیدگاه 2002 بازدید
 • امامزاده شاهزاده محمد (ع)

  آرامگاه امام زاده شاهزاده محمد (ع) از فرزندان امام موسي كاظم (ع) در محله قديمي قصرالدشت شیراز قرار دارد.

  0 دیدگاه 1807 بازدید
 • آرامگاه امام زاده زنجيري (ع)

  آرامگاه امام زاده زنجيری (ع) در نزديكي مسجد نصيرالملك در خیابان لطفعلی خان زند واقع شده است.

  0 دیدگاه 1597 بازدید
 • امامزاده سيد رضا (ع)

  امامزاده سیدرضا از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) در جنوب تهران روستای علی‌آباد قجر واقع شده است.

  0 دیدگاه 3831 بازدید
 • امامزاده علي اکبر (ع) چيذر

  امامزاده علی اکبر امامزاده‌ای مدفون در چیذَر است که در مناسبت های مذهبی برای برگزاری انواع مراسم های مذهبی مورد استفاده متدینین این منطقه قرار می گیرد.

  0 دیدگاه 14101 بازدید
 • امامزاده علي اکبر (ع) چيذر

  امامزاده علی اکبر امامزاده‌ای مدفون در چیذَر است که در مناسبت های مذهبی برای برگزاری انواع مراسم های مذهبی مورد استفاده متدینین این منطقه قرار می گیرد.

  0 دیدگاه 14101 بازدید
 • امام زاده عزالدين اسحاق (ع)

  بقعه امام زاده عزالدين اسحاق در قبرستان مسجد جامع عتيق شيراز قرار دارد.

  0 دیدگاه 4186 بازدید
 • امامزاده سيد رضا (ع)

  امامزاده سیدرضا از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) در جنوب تهران روستای علی‌آباد قجر واقع شده است.

  0 دیدگاه 3831 بازدید
 • امام زاده شرف الدين ابراهيم (ع)

  آرامگاه امام زاده شرف الدين ابراهيم (ع) در جانب شرقي مسجد جامع عتيق شيراز و در بقعه اي كه ساخته بود، قرار دارد.

  0 دیدگاه 2171 بازدید
 • امامزاده جعفر بن فضل (ع)

  امامزاده جعفر بن فضل (ع) (سید تاج الدین غریب) از بقاع متبرك شیراز است که در بلوار سيبويه واقع شده است.

  0 دیدگاه 2002 بازدید
 • امامزاده شاهزاده محمد (ع)

  آرامگاه امام زاده شاهزاده محمد (ع) از فرزندان امام موسي كاظم (ع) در محله قديمي قصرالدشت شیراز قرار دارد.

  0 دیدگاه 1807 بازدید
 • آرامگاه امام زاده زنجيري (ع)

  آرامگاه امام زاده زنجيری (ع) در نزديكي مسجد نصيرالملك در خیابان لطفعلی خان زند واقع شده است.

  0 دیدگاه 1597 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری